Wsparcie w procesie szacowania ryzyka oraz określaniu poziomu zagrożeń związanych z utratą poufności, integralności oraz dostępności informacji niejawnych. Pomoc w doborze adekwatnych środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych.