Konsultacje i wsparcie w zakresie tworzenia oraz akredytacji systemów teleinformatycznych.

Podstawowe korzyści wynikające z doradztwa na wczesnym etapie tworzenia systemu to optymalizacja kosztów oraz dobór odpowiednich środków ochrony.