Udostępnianie specjalistów mogących pełnić funkcje administratora systemu lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego we wszystkich rodzajach systemów teleinformatycznych. Bez względu na klauzule przetwarzanych w systemie informacji niejawnych.

Nasi specjaliści posiadają wszystkie niezbędne uprawnienia wymagane do tego, aby pełnić funkcje administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego (tzw. outsourcing) w systemach teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych tj.:

  • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli „ŚCIŚLE TAJNE”;
  • poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli „NATO COSMIC TOP SECRET”, „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET” i „ESA TOP SECRET”;
  • szkolenie w zasad ochrony informacji niejawnych krajowych;
  • szkolenie z zasad ochrony informacji niejawnych międzynarodowych NATO, UE i ESA;
  • specjalistyczne szkolenie dla administratorów oraz inspektorów przeprowadzane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

outsourcing administator

Dodatkowo, nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w utrzymywaniu odpowiedniej bieżącej konfiguracji systemów niejawnych. Znają także najlepsze praktyki w zakresie administrowania systemami niejawnymi, zgodne z wysokimi wymaganiami ABW.

Powierzając nam swój system teleinformatyczny mają Państwo pewność, że wszystkie czynności wymagane przez ABW wykonywane są rzetelnie oraz sumiennie. Zapewniamy, że nasze wszelkie działania wykonywane są zgodnie z przyjętą polityką i odpowiednią częstotliwością. Outsourcing osoby pełniącej funkcję administratora lub inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego powoduje, że praktycznie od razu mogą Państwo zacząć wdrażać system teleinformatyczny w swojej jednostce. Eliminuje to konieczność oczekiwania na ukończenie w ABW długotrwałego procesu uzyskiwania odpowiednich uprawnień do przetwarzania informacji niejawnych przez Państwa pracowników.

 

Dlaczego potrzebny jest administrator oraz inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego?

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych to kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza administratora oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego. Administratora oraz inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego wyznacza się obowiązkowo we wszystkich systemach służących do przetwarzania informacji niejawnych.

Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego odpowiada za weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego z dokumentacją SWB i PBE. Inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego powołuje się spośród pracowników pionu ochrony.

Administrator systemu odpowiedzialny jest za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego oraz za przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa przewidzianych dla systemu teleinformatycznego. Administrator systemu nie może pełnić jednocześnie funkcji inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W uzasadnionych przypadkach, administrator systemu lub inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego może wykonywać zadania w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej. Możliwe jest to na podstawie porozumienia właściwych kierowników jednostek organizacyjnych i po uzyskaniu zgody ABW.