doswiadczenieNasz zespół zna i potrafi spełnić specyficzne wymagania ABW w zakresie tworzenia dokumentacji bezpieczeństwa SWB PBE oraz akredytacji systemów niejawnych. Posiadamy w tym obszarze doświadczenie nabyte podczas wieloletniej praktyki zawodowej. Mamy doświadczenie w weryfikacji lub konfiguracji zabezpieczeń ponad 100 systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania informacji niejawnych

Informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji bezpieczeństwa, na którą składają się m.in. dokumenty Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa oraz Procedur Bezpiecznej Eksploatacji zbieramy osobiście podczas spotkań, na które umawiamy się w dogodnym dla Państwa terminie.

Opracowana dla Państwa dokumentacja bezpieczeństwa będzie kompletna i zgodna z najnowszymi wytycznymi ABW, a także będzie zawierać wszystkie wymagane i niezbędne załączniki oraz wzory. Bierzemy całkowitą odpowiedzialność za rzetelne i prawidłowe wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa. W razie potrzeby wprowadzamy niezbędne zmiany i poprawki aż do momentu ostatecznej akceptacji dokumentacji przez ABW.

W ramach naszej współpracy wykonamy kompleksową konfigurację stanowiska systemu zgodnie z najlepszymi praktykami oraz zapisami przygotowanej przez nas dokumentacji bezpieczeństwa. Zadbamy również o prawidłową komunikację z ABW przygotowując dla Państwa wymaganą korespondencję formalną: pisma, oświadczenia i wnioski. Dokumenty te są niezbędne do pozytywnego zakończenia procesu akredytacji systemu teleinformatycznego.